У ліку пераможцаў рэспубліканскай інтэрнет-алімпіяды Ульяна Шпетная (Маларыцкі раён)

Сталі вядомы вынікі VІ біялагічнай ін­тэр­нэт-алімпіяды,  арганізатарам якой стаў біялагічны факультэт Беларускага дзяржаў­нага ўніверсітэта. У лік пераможцаў ся­род адзінаццацікласнікаў увайшла і вучаніца 11 “А” класа раённай гімназіі Ульяна Шпет­ная (настаўнік Нелі Шпетная). Па вы­ні­ках інтэлектуальнага спаборніцтва яна ўзна­га­роджана дыпломам II ступені.

– Доступ да заданняў алім­піяды адкрываўся ў дзень яе пра­вядзення, у 15:00, – га­ворыць Ульяна Шпетная. – Час яе выканання быў абме­жа­ва­ны і складаў 180 хвілін. Пра­па­ноўвалася 80 заданняў па розных тэмах: малекулярнай і клетачнай біялогіі, мікрабіялогіі, заалогіі і батаніцы, эталогіі, біяхіміі, фізіялогіі, эвалюцыі, экалогіі, генетыцы… Заданні па кожнай тэме ўключалі пытанні трох узроўняў складанасці: узроўню цэнтралізаванага тэс­ці­равання, другога, трэцяга і заключнага этапаў   прадметнай алім­піяды па біялогіі.

Дыплом II ступені – гэта не пер­шая ўзнагарода Ульяны Шпет­най. У скарбонцы яе да­сяг­ненняў ёсць шмат ды­п­ломаў, грамат, атрыманых на  розных інтэлектуальных спаборніцтвах па біялогіі. Напрыклад, у маі гэтага го­да дзяўчына ўзна­га­ро­джана дыпломам I ступені па вы­ніках анлайн-алімпіяды па ву­чэбным прадмеце “Бія­ло­гія”, якую праводзіў Палескі дзяржаўны ўніверсітэт. Летась па выніках трэцяга этапу рэс­пуб­ліканскай алімпіяды па біялогіі яна ўзнагароджана ды­п­ломам I ступені і па­вінна была прадстаўляць Брэст­чы­ну на заключным эта­пе ін­тэ­лектуальнага выпра­ба­вання. Аднак, улічваючы эпі­дэ­мія­ла­гічную сітуацыю ў краіне,  алім­піяда праводзілася толькі для вучняў адзінаццатых класаў. Па выніках абласнога злёту юных эколагаў 2019 года Ульяна таксама была ўзнагароджана дыпломам I ступені.

Цяпер дзяўчына рыхтуецца да ўдзелу ў чарговых інтэ­лектуальных спаборніцтвах. Дарэчы, Ульяна, як міну­ла­годні пераможца трэцяга эта­пу прадметнай алімпіяды па біялогіі,  сёлета будзе ўклю­чана ў склад каманды ад Ма­ла­рыт­чыны, мінуючы другі этап і рэй­тынгавую сістэму адбору.

Мікалай НАВУМЧЫК.

Поделиться:
  •  
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий